Terug naar overzicht

Wat is het effect van hogere rente op de verkoop van uw bedrijf?

Bedrijfsovername
Economische omgeving

Hogere rentevoeten hebben een impact op de verkoop van uw bedrijf. De veranderingen in rentetarieven kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiering en uiteindelijk de waardering van uw onderneming. We belichten enkele belangrijke overwegingen en effecten van een hogere rente op de bedrijfsverkoop.

Moeilijkere toegang tot financiering

Banken of andere financiële instellingen komen moeilijker over de brug bij een stijgende rente. Ze worden voorzichtiger, wat betekent dat kandidaat-kopers wellicht ook alternatieve financieringsbronnen zullen moeten overwegen. Dit brengt extra complexiteit met zich mee en resulteert meestal ook in hogere kosten, aangezien alternatieve bronnen vaak duurder zijn dan traditionele bankfinanciering.


Bovendien dwingt de stijgende rente kopers om dieper in hun zakken te tasten voor eigen inbreng. Eigen kapitaal is natuurlijk een optie, maar wie niet alles zelf kan of wil ophoesten, kan een combinatie van verschillende financieringsinstrumenten overwegen om aan die vereiste eigen inbreng te komen. Denk aan een vendor loan of mezzanine financiering. Hoe dan ook, meer eigen inbreng betekent dat de koper meer upfront moet investeren, waardoor die zelf een groter persoonlijk risico neemt.

Kortere terugbetalingstermijnen

Terugbetalingstermijnen van 7 tot 10 jaar waren enige tijd geleden zowat de norm. Nu zien we dat die terug- gebracht zijn naar een kortere termijn waarbij sommige financiële instellingen zelfs een kortetermijnplafond hanteren. Het gevolg laat zich raden: de verkorte looptijden betekenen dat kopers op veel kortere termijn cash flow moeten afstaan aan de bank. Daardoor blijft er de eerste jaren minder kapitaal over voor investeringen en groei. Bijkomend – en niet onbelangrijk – effect is dat een kortere looptijd directe gevolgen heeft voor de waardering van het bedrijf. De (netto) cash flow is immers vaak de basis voor het bepalen van de terugbetalingscapaciteit van de over te nemen onderneming, wat de onderhandelingspositie van de verkoper kan beïnvloeden.

“De stijgende rente dwingt kopers om dieper in hun zakken te tasten voor eigen inbreng. Eigen kapitaal is natuurlijk een optie, maar wie niet alles zelf kan of wil ophoesten, kan een combinatie van verschillende financieringsinstrumenten overwegen om aan die vereiste eigen inbreng te komen.”

Een kwestie van geloof

De toegang tot financiering, de omvang van de te ontlenen som en de kortere terugbetalingstermijn zijn alvast drie kwantitatieve effecten van een hogere rente op de verkoop van uw onderneming. Tel daarbij een minder hard te becijferen kwalitatief effect op de waardebepaling: het schijnbaar gedaalde geloof van de financiers maakt dat ook kopers een grotere terughoudendheid aan de dag leggen omdat ze het risico hoger inschatten. Wie zijn bedrijf in de etalage zet, doet er daarom goed aan zich bewust te zijn van de financieringsuitdagingen van de koper, het proces proactief goed te onderbouwen en de strategische waarde van het bedrijf in de verf te zetten.