VERLAMMEN INFLATIE EN HOGERE RENTE ONZE OVERNAMEMARKT?


effect van inflatie en hogere rente op overnamemarkt

De tijd van gratis geld en lage inflatie zien we verdwijnen in onze achteruitkijkspiegel. Wat betekent de nieuwe realiteit van hogere rente en stijgende prijzen voor de overnamemarkt?

In de gespecialiseerde pers heet het dat de M&A activiteit daalde in de tweede helft van 2022 en de verwachtingen voor de eerste helft van dit jaar in het verlengde daarvan liggen. Aan de basis van die artikels liggen niet te ontkennen cijfers over het aantal transacties en de waarde ervan, opgeteld per kwartaal. Die statistieken zijn de vertaling van de onzekerheden die we allemaal kennen. Er wordt in dat verband wel eens gewag gemaakt van een polycrisis – hét buzz-woord op het Wereld Economisch Forum in Davos. “In het verlengde van de oorlog in Oekraïne volgde de energiecrisis en die werd op zijn beurt opgevolgd door bekommernissen rond de inflatie”, zo benoemt Philippe Craninx de drie opeenvolgende facetten van hetzelfde probleem. “Komt daarbij dat na de energiecrisis en tijdens het opflakkeren van de inflatie de centrale banken de rentevoeten gingen optrekken.”

Wat betekenen die inflatie en die hogere rentevoeten voor de M&A-activiteit?

“Die vraag is eigenlijk een afgeleide van een andere vraag: wat betekenen die factoren voor mijn bedrijf? Kan ik mijn kosten aanpassen, mijn winst op peil houden, enzovoort… Die macro-economische omstandigheden spelen onmiskenbaar een rol in ons dagelijks leven en hebben effectief een effect op het overnamevak. Kijk naar het aantal en de grootteorde van de transacties, dan zie je inderdaad een vertraging.” 

“Maar, er is een grote maar: dat ervaren wij als Dealmakers niet. Daar is een goede reden voor: de beslissing van een bedrijfsleider van een kmo wordt in bijzonder grote mate bepaald door zijn persoonlijk leven – zeg maar micro-economische omstandigheden. Dat in tegenstelling tot grote multinationals die wel naar die grote macro-economische tendensen kijken. Naar dat fenomeen hebben wij een studie laten doen door Vlerick Business School en die bevestigde wat wij al jaren in de praktijk ervaren.”

Betekent dat dat er geen enkel effect is?

“Dat nu ook weer niet, maar het aantal transacties en de beslissing om een bedrijf te verkopen hangt daar niet van af. Een effect waar we niet onderuit kunnen, is dat de rentevoet hoger is en de banken meer terughoudend zijn in het toekennen van krediet. Het gevolg van de stijgende rente is dat je minder kan lenen met dezelfde terugbetalingscapaciteit. Komt daarbij dat je door de risico-aversie van de bank minder zal kunnen lenen. De kopers hebben dus iets meer moeite om de zaak financieel rond te krijgen en zullen wellicht ook een wat lagere prijs betalen.”

Hoe valt daar een mouw aan te breien?

“In het onderhandelingsproces lossen wij dat op door met een aantal technieken de brug te slaan tussen wat de koper wil betalen en de verkoper wil ontvangen. Denk aan de earn-out en de vendor loan. Bij de earn-out gaat het om een uitgestelde betaling gekoppeld aan prestaties of resultaten in de toekomst. De vendor loan is een uitgestelde betaling zonder meer. Met deze twee technieken kun je de kloof die de bank laat invullen.”