Terug naar overzicht

Verkoop… maar tegen welke prijs precies?

Bedrijfsovername
Waardering

Hoe brengt u in kaart hoeveel uw bedrijf waard is? Bij een waardebepaling spelen niet alleen objectieve waardefactoren een rol. Naast de harde cijfers zijn er ook subjectieve factoren die een cruciale rol spelen.

 

 

 

Verschillende modellen

Om te beginnen zijn er natuurlijk de objectieve waardefactoren: omzet, winst, EBITDA, cashflow…
Er bestaan verschillende modellen om op basis van die factoren de waarde van een onderneming te bepalen. De intrinsieke waarde is de optelsom van de activa van het bedrijf, min de schulden op de balans. Wel opletten, want die schulden zijn niet altijd afleesbaar van de balans. Bovendien zegt de actuele waarde van de activa weinig over hun rendement. En dat laatste is toch waar ondernemers naar op zoek zijn.

Andere modellen kijken dan weer voorbij de intrinsieke waarde. Ze maken projecties voor de toekomst. De opbrengstwaarde extrapoleert de winst uit het (recente) verleden om de toekomstige inkomsten van een onderneming te ramen. De discounted cashflowmethode gaat nog een stap verder, en kijkt op basis van strategische plannen naar de verwachte kasstromen. Dat soort waardebepalingen is niet eenvoudig; het is dan ook voer voor specialisten.

 

Niet alleen harde cijfers

Bij een waardebepaling spelen niet alleen objectieve waardefactoren een rol. Naast de harde cijfers zijn er ook subjectieve factoren die een cruciale rol spelen. Naamsbekendheid en reputatie zijn moeilijk in een concreet cijfer te vatten, maar zijn goud waard voor een onderneming. Hoe zit het met het netwerk van klanten en leveranciers? Welke knowhow heeft een bedrijf in huis? Hoe ervaren en gedreven zijn de medewerkers? Het speelt allemaal mee in de waardebepaling.

Ook externe factoren vallen niet te onderschatten. Een bedrijf dat actief is in een markt die volop boomt, zal beduidend meer waard zijn dan een onderneming in een sector die geconfronteerd wordt met donkere wolken.

 

Waarde van een onderneming evolueert

Het is de combinatie van objectieve, meetbare factoren en subjectieve, moeilijk in kaart te brengen factoren die zal bepalen hoeveel een onderneming waard is. De waarde van een bedrijf bepalen zal nooit een exacte wetenschap zijn. De verkoper zal de waarde van zijn onderneming altijd hoger inschatten dan de koper. De vertaling van de waarde naar de prijs is altijd het onderwerp van onderhandelingen.

De waarde van een onderneming is ook een dynamisch gegeven. Ze evolueert voortdurend. Daarom is het belangrijk om de oefening regelmatig te herhalen. Ondernemers die goed in de gaten houden wat hun zaak waard is, kunnen ook actie ondernemen om die waarde te optimaliseren en te vergroten.