M&A IN DE NASLEEP VAN CORONA?


Anthony Hernaut, Director Dealmakers

De realiteit bevestigt eerdere vooruitzichten en analyses van Dealmakers op de wereld ná Corona. Het loont de moeite de verschillende aspecten van de impact van de pandemie op waardebepaling en bedrijfsovernames scherp te stellen. Anthony Hernaut geeft inzicht in de diverse aspecten.

Wat is de impact op de financiële cijfers?

“De meeste van onze klanten kunnen cijfers voorleggen die gelijk zijn of hoger dan de pre-Corona-cijfers. We spreken zoals gewoonlijk best met twee woorden, maar dat stemt ons in alle geval hoopvol en doet ons besluiten dat de zwaarste klappen door Corona achter de rug zijn.

Hoe dan ook splitsen we voor de waardebepaling de (éénmalige) impact van Corona af van de meer langdurige effecten. Zo komen we tot een formule die we REBITDAC gedoopt hebben: de bewezen jaarlijkse operationele kasstroom met genormaliseerde cijfers, of REBITDA (recurring earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization) minus de goed meetbare eenmalige effecten door Corona (vandaar REBITDAC).”

“Ook een duidelijke trend is dat bedrijven zich aanpassen aan de ‘nieuwe’ wereld waarin zij ontwaken. De lange-termijnimpact van de operationele en strategische inspanningen die daaraan ten grondslag liggen, moeten we goed analyseren.”

 

Anthony Hernaut, Director Dealmakers

“De meesten van onze klanten kunnen cijfers voorleggen die gelijk zijn aan of hoger dan de cijfers voor Corona.”

 

Wat zijn de kenmerken van die 'nieuwe wereld'?

“Het verschil in impact van Corona tussen sectoren is enorm. Leg maar eens de cijfers van de evenementensector naast die van de IT-sector. Wel is het zo dat beide effecten kunnen leiden tot schaalvergroting (lees: overnames) met hogere prijzen voor de juiste ‘bouwstenen’ in het industrieel verhaal en lagere prijzen voor andere bedrijven.

Met andere woorden, Corona staat voor (grotere) spelers in sommige sectoren synoniem voor een tijd van kansen om te groeien door overname (consolidatie) en zij zetten (ook) fors in op een buy-and-build strategie. Om dat te realiseren, leggen ze flinke bedragen op tafel. Een opportuniteit voor wie aan verkopen denkt.”

Heeft Corona ons op onszelf doen terugplooien?

“Het is alleszins zo dat er momenteel opmerkelijk minder cross border overnames zijn. Kopers en verkopers doen vooral zaken op eigen bodem. Daar ligt geen chauvinisme aan ten grondslag, wel de onzekerheid van de beslissingen door de verschillende overheden en toch ook wel een beetje een toenemend protectionisme. Van die trend kunnen vele lokale kmo’s profiteren.”

Wat zijn de gevolgen van de Coronasteun van de overheid?

“Het directe effect was duidelijk positief: het hielp heel wat ondernemingen het hoofd boven water te houden. Toch is het bang afwachten wat de gevolgen zullen zijn als de financiële baxter van overheidswege wordt afgekoppeld. Zal de economische bedrijvigheid daar de naschokken van voelen? En wat zal dat betekenen voor de overnamemarkt? Hoe dan ook zien we dat er vandaag zowel bedrijven zijn die op zoek zijn naar vers kapitaal om te overleven, als bedrijven die financiering nodig hebben om te groeien (door overname).”

Private equity spelers zijn bijzonder actief.

“Financiële investeerders zoeken inderdaad heel actief naar overnames, soms in nieuwe sectoren waar ze een buy-and-build strategie uitrollen. Gevolg is dat die private equity spelers veel meer dan ooit de stap zetten naar de kmo-markt. Er is met andere woorden een grote vraag naar kwalitatieve (familiale) ondernemingen. Ook de banken laten geen kansen onbenut en kijken mee voor overnamefinanciering, uiteraard met de nodige waarborgen die ze altijd hebben gewild en gekregen.”

Zijn kopers voorzichtiger geworden?

“Kopers vermijden uiteraard risico’s. Nu de pandemie nog wat in de kleren hangt, zoeken ze nog meer ‘comfort’ en kiezen ze graag voor formules  waardoor de verkoper betrokken blijft bij de onderneming, ook na de verkoop (lees meer). Uitgestelde betalingen (earn-out), leningen van de verkoper (vendor loan), getrapte overnames of een herinstap door de verkoper zijn modaliteiten die steeds meer in zwang geraken.”