DE VERSCHILLENDE SOORTEN ACCOUNTS


Bouwstenen voor financiering

In dit artikel krijgt u een duidelijke uitleg bij veelgebruikte begrippen in M&A. Helder en bondig, zoals u van ons mag verwachten. We zoomen deze keer in op de verschillende soorten accounts.

Closing accounts

Closing accounts of de rekeningen op ­closing (= transactiedatum). Bij een overname op basis van closing accounts spreken partijen af om op signing date een onderneming te verkopen en te kopen tegen een prijs gebaseerd op een situatie en berekeningswijze op een in de toekomst gelegen datum (closing datum). Het principe van closing accounts laat toe om de werkelijke waarde van de onderneming op datum van reële overname zo dicht mogelijk te benaderen.

Annual accounts

De annual accounts of de jaarrekening is het financieel verslag dat een onderneming aan het einde van haar boekjaar opstelt. Zij vormt de basis voor de analyse van de financiële gezondheid en geeft een beeld van de ontwikkeling van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit vier delen: de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en de toelichtingen.

Interim accounts

Interim accounts of tussentijdse rekeningen zijn cijfers (resultatenrekening en balans) die tijdens het boekjaar van een onderneming worden gepubliceerd. Bij grote (vaak beursgenoteerde) ondernemingen worden deze op kwartaal- of halfjaarlijkse basis gepubliceerd zodat beleggers de financiële performantie van de onderneming kunnen opvolgen. Bij overnames worden deze gedurende het proces ook vaak opgevraagd om een recentere stand van zaken van de financiële performantie van het target te kunnen waarnemen.

Normalized accounts

Normalisatie van jaarrekeningen houdt in dat eenmalige uitgaven of inkomsten in jaarrekeningen worden aangepast zodat zij alleen de gebruikelijke transacties van een onderneming weerspiegelen. Jaarrekeningen bevatten vaak uitgaven die niet tot de normale bedrijfsvoering van een onderneming behoren en die de winst van de onderneming kunnen schaden. Het doel van normalisaties is dergelijke anomalieën te elimineren en accurate historische informatie te verschaffen die betrouwbare vergelijkingen en prognoses mogelijk maakt.