“BEREID U NU VOOR OP DE VERWACHTE RENTESTIJGING”


“Bereid u nu voor op de verwachte rentestijging”

Er gaan meer en meer stemmen op dat, in navolging van de Verenigde Staten, binnenkort ook de Europese Centrale Bank de basisrente zal verhogen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat we de komende jaren te maken krijgen met een aaneenschakeling van renteverhogingen. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de (ver)koop van uw onderneming en de overnamefinanciering. “Het is van cruciaal belang dat bedrijven anticiperen en weten hoe ze zich op een stijgende rente kunnen voorbereiden”, zegt Wim Ost, Partner Debt & Equity Funding bij Moore Belgium. 

Al sinds de bankencrisis van 2008 leven we in een tijdperk met historisch lage rentes. “Dat betekent dat bedrijven al bijna vijftien jaar lang nauwelijks geconfronteerd werden met rentestijgingen. Nu is het moment om cijfers en afspraken tegen het licht te houden.”

Wim Ost schuift drie kapitale to do’s naar voor:

1. Screen uw kredietportefeuille en evalueer uw rentestrategie

“Dit geldt zowel voor uw huidige kredietportefeuille als voor potentiële nieuwe investeringsdossiers. Bijna alle ondernemingen hebben financieringen op de balans staan, maar vaak zijn ze de afgelopen jaren heel weinig bezig geweest met de eigenlijke kredietvoorwaarden. Logisch, want het geld was heel goedkoop. Bij overnamedossiers zien we echter nog steeds veel variabele rentes. Met de verwachte intereststijging in gedachten, loont het echt wel de moeite om te onderzoeken in welke mate de onderneming blootgesteld is aan variabele rentes. Hoeveel risico loopt u? Loont het de moeite om daar een gedeelte van in te dekken en om te ruilen voor een vaste rente? Nu is het moment om een foto van uw kredietportefeuille te trekken en actie te ondernemen waar nodig.”

2. Check de impact op uw afspraken met de bank

“Bij zowat elke overnamefinanciering legt de bank contractuele afspraken op, de zogenaamde financiële convenanten. Maken typisch deel uit van dergelijke convenanten: richtbedragen voor schuldgraad, solvabiliteit, rendabiliteit, cash flow, uitkering van dividenden… U kunt het zien als een contractueel dashboard waarmee de bank op een dynamische wijze het risico kan monitoren en sturen. Heel veel van die convenanten hebben een intrestcomponent. Met als gevolg dat als de rente stijgt, de kans reëel is dat de uitkomst van de afgesproken ratio’s verslechtert. Het is dan ook verre van ondenkbaar, bijvoorbeeld bij overnamefinancieringen die gefinancierd zijn met variabele rentes, dat ratio’s die nu nog mooi groen oplichten door de stijgende rentes in een zone kunnen terechtkomen die niet langer acceptabel is voor de bank. Een schending van deze afspraken kan resulteren in een een penalty fee, strengere voorwaarden of een strafrente… Te vermijden, zoveel is duidelijk. Nu is het moment om te kijken hoe uw financiële convenanten zich gedragen als de rente stijgt.”

3. Creëer een financieel kader dat u toelaat duurzaam te blijven groeien, ook in tijden van stijgende rentes

“Bij de financiering van nieuwe strategische projecten, zoals overnametransacties, trachten we steeds een financieel kader te creëren waarin u als onderneming veilig en duurzaam kunt groeien. We maken samen een budget op voor de komende jaren, en berekenen vervolgens de noodzakelijke parameters voor een aanvaardbare schuldcapaciteit, ook bij stijgende rentes. Nog meer dan vroeger moet u bij overnames aandacht besteden aan een gebalanceerde financieringsstructuur die perfect standhoudt – ook in een veranderend renteklimaat.”