4 X DE KOPER BESCHERMD… MAAR WAARIN SCHUILT HET VERSCHIL PRECIES?


In dit artikel krijgt u een duidelijke uitleg bij veelgebruikte begrippen in M&A. Helder en bondig, zoals u van ons mag verwachten. We zoomen deze keer in op de belangrijkste verschillen tussen verklaringen, waarborgen, vrijwaringen en kennisgevingen. 

 

1. Verklaringen

Verklaringen zijn stellingen over het bedrijf, zoals ze gegeven zijn door de verkoper. Ze zijn veeleer ruim en betreffen onderwerpen die aan bod komen tijdens het boekenonderzoek. De meeste verkopers zullen geen verklaringen afleggen over toekomstige financiële prestaties of vooruitzichten, alleen over de actuele toestand van hun bedrijf.


2. Waarborgen

Met de waarborgen geeft de verkoper garanties dat de verklaringen correct en nauwkeurig zijn. Het gaat dan onder andere over de volledigheid van de rekeningen, het eigendomsrecht van activa of de fiscale positie van de onderneming. Blijken de waarborgen onjuist te zijn, dan kan de koper een schadevergoeding vorderen van de verkoper. Als de verklaringen worden geschonden, heeft de koper geen gelijkaardige contractuele bepaling om op terug te vallen. 

 

3. Vrijwaringen

Vrijwaringen compenseren de koper voor verliezen die het gevolg zijn van specifieke verplichtingen in de koop-verkoopovereenkomst. Het gaat bijvoorbeeld vaak over belastingverplichtingen. Vrijwaringen bieden de koper een nog sterkere vorm van bescherming dan waarborgen. Hij hoeft immers - in tegenstelling tot bij een waarborg - niet te bewijzen dat hij financieel verlies heeft geleden. 

 

4. Kennisgevingen

De kennisgevingsbrief benadrukt specifieke uitzonderingen op de waarborgen. Op items die in de kennisgevingsbrief zijn opgenomen, kan de koper - in tegenstelling tot de andere items in de waarborgen - géén verhaal halen bij de verkoper als ze onjuist blijken te zijn. Uiteraard kunnen die kennisgevingen slechts in beperkte, duidelijk omschreven gevallen.