Dealmakers

Over Ons

Dealmakers is een gespecialiseerd adviesbureau dat eigenaars en bedrijfsleiders van KMO’s persoonlijk adviseert en begeleidt bij de verkoop van hun onderneming en dit vanaf de beslissing tot verkoop, tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

Een succesvolle KMO is lokaal sterk verankerd. Wij, bij Dealmakers, zijn dat ook: elke partner staat dicht bij zijn cliënten en combineert een regionale verbondenheid met de nationale dimensie van onze opdrachten. Onze expertise, structuur en filosofie leiden tot succesvolle transacties. Enkele hiervan zijn weergegeven bij onze referenties.

Professionalisme

Het startpunt bij Dealmakers is de fundamentele keuze om bedrijfsovernames op een professionele wijze te begeleiden. Professionalisme betekent voor ons de gelijktijdige invulling van de volgende criteria:

  • een kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • een specifieke structuur op maat van deze dienstverlening
  • een duidelijke focus bij de uitvoering van onze opdrachten

Hierbij is de kwaliteit van onze dienstverlening gegarandeerd door de combinatie van onze onafhankelijkheid, het werken in vertrouwen met elke cliënt, een structurele betrokkenheid gedurende het hele proces, en  onze bewezen ervaring en knowhow bij de realisatie van bedrijfsovernames.

Onze specifieke structuur is op maat gesneden van deze dienstverlening gemaakt: een klein gespecialiseerd team dat de vaardigheid bij onderhandelingen en procesbegeleiding combineert met de inhoudelijke knowhow op het vlak van Corporate Finance, dat belangenconflicten uitsluit en continuïteit garandeert.

Is de focus van Dealmakers duidelijk gericht op het adviseren en begeleiden van ondernemers bij de verkoop van hun onderneming. Opdrachten met een andere invalshoek (zoals acquisitie, financiële herstructurering, …) of met een sterke internationale focus, worden toevertrouwd aan onze collega’s Corporate Finance specialisten voor de Mid-market.

Methodologie

Bij Dealmakers hebben we een eigen methodologie ontwikkeld, gebaseerd op onze ervaring en knowhow en gericht op een optimale uitvoering van elke opdracht.

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden doen we enkel beroep op onze interne middelen. Diensten met betrekking tot juridisch en fiscaal advies, audit en dergelijke meer zijn niet in de werkzaamheden begrepen, maar zullen op verzoek van de betrokken partijen door andere externe adviseurs van de cliënt worden verstrekt. Cliënten die nog op zoek zijn naar bepaalde adviseurs kunnen steeds beroep doen op ons uitgebreid netwerk aan adviseurs en raadgevers.

Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille

Dealmakers is geaccrediteerd als dienstverlener voor de kmo-portefeuille (Erkenningsnummer: DV.A109214).

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Van de kmo-portefeuille krijgt u- als ondernemer- financiële steun wanneer u gebruik maakt van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Een kleine onderneming kan van 30% steun genieten, een middelgrote onderneming krijgt 20% steun.

Dealmakers maakt deel uit van Moore Belgium, een accounting- en consultingbedrijf dat zich zowel op kleine als grote Belgische ondernemingen richt.