Terug naar overzicht

Waarom de verkoop van uw bedrijf meer is dan een prijs onderhandelen

Bedrijfsovername
Waardering

Wie zijn onderneming wil verkopen, denkt wellicht in eerste instantie aan de overnameprijs. Een terechte gedachte, maar één die voorbijgaat aan de realiteit: de verkoop van een bedrijf behelst heel wat meer dan louter een passage langs de kassa. Het traject dat aan de verkoop voorafgaat, is dé bepalende factor voor het uiteindelijke succes.

Elke onderneming is uniek. Die stelling is zowel waar als niet waar. Ze is waar in de zin dat het succes van een bedrijf recht evenredig is met haar unieke dienstverlening, productportfolio, marktpositie, filosofie, geschiedenis,… Bovenstaande stelling is niet waar in de zin dat er voor elk bedrijf – hoe uniek ook – gestandaardiseerde procedures zijn die de weg richting verkoop structureren en optimaliseren. Die complexe mix van rationele en soms ook emotionele aspecten maakt dat elk verkoopproces een unieke combinatie is van maatwerk en een stringente aanpak volgens een vast stramien, waarin vier fases te onderscheiden zijn:

Analyse

In deze fase wordt de opdracht tot in de puntjes bestudeerd. Die doorlichting vormt de basis voor een waardebepaling, een voorstellingsdossier voor kandidaat-kopers en een lijst van potentiële kopers. Er wordt tevens een anoniem gemaakte ‘samenvatting’ van (de belangrijkste secties van) het informatiememorandum opgemaakt.
Als de kandidaat-koper op basis van dit anoniem profiel meent dat de overname hem kan interesseren, tekent deze de geheimhoudingsverklaring om het uitgebreide informatiememorandum te ontvangen.

Contact

Een overname vindt niet plaats op een ochtendmarkt, maar is een kwestie van heel doelgericht de verkoper in contact te brengen met waardevolle kandidaat-kopers.
Dat vraagt marktkennis. Dat vereist ook vertrouwen en geheimhoudingsverklaringen om het voorstellingsdossier te bespreken.

Onderhandelingen

Om te onderhandelen en de biedingen van de verschillende kandidaat-kopers naar waarde te kunnen schatten, doet de verkoper best een beroep op een onafhankelijke adviseur. En die weet wanneer het tijd is voor een voorakkoord.

Realisatie

Als de risicoanalyse op basis van operationele, juridische, sociale en fiscale gegevens (due dilligence) positief is, is het tijd om een overeenkomst te sluiten en contracten op te stellen.

Begeleiding door een onafhankelijk, professioneel adviesbureau met kennis van zaken en ervaring is de beste garantie om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen. Dealmakers heeft een eigen methodologie en procedureboek die garantie biedt op kwaliteit en continuïteit tijdens
het verkoopproces.

We beschikken over een uitgebreid bestand van geregistreerde kopers, zodat we de verkoper efficiënt in contact kunnen brengen met de juiste partijen. Bovendien werken wij in alle openheid samen met de andere adviseurs van de verkoper (bedrijfsrevisor, boekhouder, fiscalist, advocaat).