PERSPECTIEF OP OVERNAMES NA CORONA


Team Dealmakers

Met Dealmakers hebben we het voorrecht deel uit te maken van twee werelden. Met ons ene been staan we in een wereld waarin financieel-economische data worden vergaard en kennis wordt gemaakt, met ons andere been staan we in de praktijk van het ondernemersleven. Die combinatie levert een uniek perspectief op. Wat met bedrijfsovernames nà Corona? Enkele analyses uit onze caleidoscoop aan waarnemingen.

Dit is niet de crisis van 2008 revisited.

De financiële crisis van 2008 ontstond uit toxische bankproducten. Zij tastte de banksector en de financiële vermogens aan. Dit leidde onder meer tot een andere risicoperceptie en verstrengd toezicht op de banken. Die crisis had daarom vooral een invloed op de financierbaarheid van transacties.

De Coronacrisis raakt de reële economie. Maar behalve het korte termijn effect van de lockdown kennen we de totale impact nog niet. Een inschatting van de langetermijngevolgen bespreken we hieronder.

Grote verschillen TUSSEN sectoren

Reizen, events, hospitality… zijn midscheeps getroffen. Het herstel in deze sectoren zal tijd vragen en niet alle bedrijven zullen overleven. Maar bijvoorbeeld voor alles wat met ‘tele-’ te maken heeft (teleconferencing, -verkoop, maar ook IT) stellen we een toename vast van activiteit. Beide effecten kunnen leiden tot schaalvergroting (lees: overnames) met hogere prijzen voor de juiste ‘bouwstenen’ in het industrieel verhaal en lagere prijzen voor andere bedrijven. 

Grote verschillen BINNEN sectoren. 

De afgeleide effecten hiervan verklaren de grote verschillen die we binnen eenzelfde sector merken. Bijvoorbeeld voeding: een voedingsbedrijf dat aan horeca levert, is stilgevallen. Wie levert aan retail, zag de omzet met 25 procent of meer stijgen. 

Financiële investeerders op vinkenslag. 

Er is veel geld in omloop en centrale banken creëren er volop bij: de rente zal dus nog lange tijd laag blijven. Financiers zoeken hogere rendementen in aandelen. Zo cumuleren Private Equity-spelers veel munitie (dry powder) en wordt de concurrentie voor overnames juist groter. Hun visie wordt daarom steeds meer bedrijfsmatig en gericht op reële waardecreatie. Een recente trend is dat buy-and-build, waarbij een sterk bedrijf wordt overgenomen als locomotief voor bijkomende overnames van kleinere sectorgenoten, nu ook toegepast wordt in de kmo–omgeving. 

Kmo is minder gevoelig. 

De conjunctuur heeft minder vat op het aantal overnames van kmo’s dan van grotere bedrijven. Oorzaak: de aan- of verkoop van een kmo is vaak ingegeven door persoonlijke beslissingen en de familiale context van de bedrijfsleider. Wel heeft de conjuntuur een effect op verkoopprijs en -structuur. 

Nieuw: REBITDAC 

Vaak beoordelen professionals een prijszetting op basis van de formule: EBITDA x multiple (voor de hoogte van multiples in 2019: lees hier). In feite gaat het dan over de bewezen jaarlijkse operationele kasstroom met genormaliseerde cijfers, of REBITDA (recurring earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization). 

Onderhandelen we vandaag over de prijs, dan moeten we de factor ‘Corona’ in rekening brengen. Elk bedrijf voelt impact, zaak is om de gevolgen van de huidige crisis (op inkomsten en uitgaven, en dus op de kasstroom van dit jaar) goed uit te splitsen in eenmalige effecten, die in principe goed meetbaar zijn, en meer langdurige effecten, die we soms nog niet eens kennen. Vandaar: REBITDAC.