DE ZIN EN ONZIN VAN MULTIPLES


U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA.

Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit voor u toe.

Gemakkelijk?

Het gebruik van multiples is op het eerste zicht een eenvoudige en gemakkelijke techniek en om die reden is het ook een populaire techniek: u berekent immers de waarde van uw bedrijf op basis van de verkoopwaarde van gelijkaardige bedrijven en transacties. Hoe ? U stelt een peer group samen, berekent de gemiddelde multiples die de overnemer ervoor betaalde en past ze toe op uw onderneming.

Toch is de kans reëel dat u de foute conclusie trekt. Maar al te vaak worden een aantal belangrijke aspecten uit het oog verloren. We lichten vier aandachtspunten toe.

Vier aandachtspunten

Zorg in de eerste plaats voor een representatieve peer group die zo veel mogelijk aansluit bij het bedrijf dat u wenst te waarderen. U let daarbij vooral op de grootte, de verwachte groei, de rendabiliteit, het marktsegment en de marktpositie van de bedrijven. Zo heeft het geen enkele zin om de gemiddelde multiple in de voedingsector toe te passen om een traiteur te waarderen. Of kunt u de multiple van een explosieve groeionderneming niet toepassen op een volwassen bedrijf.

Ook de schuldpositie van de ondernemingen is doorslaggevend voor een correcte vergelijking. Sommige multiples, zoals koers/winst, worden berekend op aandelenwaarde. Dat is de ondernemingswaarde verminderd met de netto schuldpositie van de onderneming. Hoe bent u zeker van een juiste berekening van uw multiple? U verhoogt eerst de aandelenwaarde van elke onderneming uit de peer group met haar netto schuldpositie. Dan berekent u op basis daarvan de gemiddelde multiple en past die toe op uw onderneming. Verreken ten slotte uw eigen netto schuldpositie om de waarde van uw aandelen te kennen.

Houd ook rekening met het financiële effect van niet-operationele items, zoals bijvoorbeeld eenmalige of uitzonderlijke kosten en opbrengsten of intresten op overtollige liquide middelen. Operationele leasings zijn dan weer een geval apart. Ze verbergen een lange termijnschuld, afschrijvingen én intresten, maar overschatten anderzijds de huurlasten.

Ten slotte onderzoekt u zorgvuldig de definitie van de multiple en de basis waarop u ze toepast. Naar welke tijdsperiode verwijst de berekende value driver: het laatste jaar, het eerste budgetjaar of de laatste vier kwartalen? Multiples die slaan op transacties kunnen verwijzen naar een werkelijk gesloten transactie of naar de krijtlijnen van een aangekondigde deal. Bevat de transactiewaarde een earn-out, die mogelijk nooit zal worden betaald?

Multiples hebben alleen zin wanneer u zeker bent van hun kwaliteit.  En zoals dat geldt voor elke andere berekeningsmethode, moet u daarvoor in de eerste plaats voldoende tijd en energie investeren. Want alleen dan bent u zeker van een correcte multiple en een degelijke waardering. U combineert in elk geval best verschillende methoden omdat ze elk een andere analyse vergen en dus mogelijk telkens nieuwe inzichten opleveren.

Conclusie

Multiples zijn populair omdat ze zo eenvoudig zijn. Helaas schuilt daarin nu net het gevaar. Ze leveren alleen bruikbare resultaten, wanneer u ze baseert op een grondige analyse en onderbouwing. En zelfs dan raden wij u aan om de waarde steeds te vergelijken met de uitkomst van andere methoden, zoals de DCF-methode en de substantiële waarde. Alleen op die manier krijgt u een goed beeld van de werkelijke waarde van uw onderneming.