KENNIS KOMT ONZE CLIËNTEN TEN GOEDE


Kennis komt onze cliënten ten goed

Om haar cliënten optimaal bij te staan, investeert Dealmakers continu in de opleiding van haar partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance.

Waarom zijn jullie aan deze opleiding begonnen?

Vanuit Dealmakers  worden we aangemoedigd om zoveel mogelijk bij te leren. Dit gebeurt enerzijds door “on the job training”, waar we nieuwe kennis opdoen onder begeleiding van de partners, door in-huis opleidingen en via online research. Anderzijds zijn sommige topics zo diepgaand dat een extern opleidingstraject aangewezen is. Dat heeft trouwens het bijkomend voordeel dat Dealmakers als kantoor ook steeds aan de top blijft qua toepassing van nieuwe technieken en modellen.

We hadden ook de (in België) bekendere CFA opleiding kunnen volgen, maar die gaat veel breder en blijft tegelijk ook oppervlakkiger. Door zijn specifieke focus op Corporate Finance en Fusies & Overnames is C.I.S.I. veel meer van toepassing voor onze cliënten.

Steken jullie hier veel tijd in?

De opleiding in haar geheel is zeker niet te onderschatten. Ze bestaat uit 4 modules die alles bijeen zo’n 660 uren zelfstudie vereisen. Aangezien we dit allemaal naast de job doen, is het best intensief. Op persoonlijk vlak is deze opleiding zeker een opoffering maar op de lange termijn plukken we hier de vruchten van.

Jullie zitten momenteel bijna halverwege, voelen jullie de meerwaarde van een dergelijke opleiding nu al?

Zeker wel. Zo bestudeerden we in 1 van de vorige modules bijvoorbeeld Private Equity. In het kader van huidige dossiers hebben we effectief contact met dergelijke fondsen, dan helpt het natuurlijk als je weet op welke manier ze gestructureerd zijn en hoe ze tewerk gaan.

Of een nog concreter voorbeeld: 1 van onze cliënten had een nieuw pand in gebruik genomen terwijl het oude nog op zijn balans stond. Doordat de overnameprijs op basis van rendement bepaald werd, vreesde hij dat hij verlies zou maken op dat oude gebouw. Hier konden we de koper rechtstreeks naar de theorie verwijzen, die zegt dat zo’n gebouw als “surplus asset” beschouwd moet worden, en dat de waarde ervan bijgevolg gewoon bij de rendementswaarde van de onderneming moet geteld worden. Een goed onderbouwd argument dat daarom niet te weerleggen viel.

Zijn jullie van mening dat elke M&A adviseur een dergelijke opleiding zou moeten volgen?

Omdat C.I.S.I. in Londen gevestigd is, wordt een deel van de cursus gewijd aan het wettelijk kader omtrent het beroep van M&A adviseur in de UK. We hebben vastgesteld dat het beroep van M&A adviseur er veel nauwer wordt gereglementeerd en opgevolgd. Uiteraard komt een dergelijk initiatief de kwaliteit alleen maar ten goede. De overnamemarkt blijft een speelveld waar zowel technische kennis als onderhandelingsvaardigheden centraal staan en waar bovendien veel emotie en geld mee gemoeid is. Elk initiatief dat de verschillende spelers hogere kwaliteitseisen oplegt, is een stap waarvan de cliënt beter wordt. Wij zijn blij hieraan mee te kunnen werken.